Medaille verkeerseducatie

Op school werken we rond verkeer- en mobiliteitseducatie. Hiervoor ontving onze school een bronzen medaille.

Hotdogs 29 september

Vrijdag 29 september trakteert de school alle leerlingen die tijdens de middagpauze blijven ineten op hotdogs.
Hiervoor gingen al briefjes mee om te kiezen tussen halal en gewone hotdogs.
Kinderen die normaal thuis gaan eten en ook graag een hotdog eten, blijven dus best op school eten 🙂

Het was weer geweldig!!! Klik op de afbeelding voor beeldmateriaal.

Wij hadden een supergezellig lenteontbijt! <- klik hier voor meer foto’s

Prettige paasvakantie!

Fijn eindejaar!

De gouden weken

We namen de eerste weken van het nieuwe schooljaar extra de tijd om samen school te maken. Want… goede afspraken maken goede vrienden! Het groepsgevoel is hierbij erg belangrijk. Daarom zetten we hier extra op in. We denken dan aan volgende zaken: