Schoolafspraken

Jongste kleuters

Oudste kleuters

1A

1B

1C

Tweede leerjaar

Derde leerjaar

Zesde leerjaar

CLB

Voor leerlingen

Voor ouders