Medaille verkeerseducatie

Op school werken we rond verkeer- en mobiliteitseducatie. Hiervoor ontving onze school een bronzen medaille.

Schoolafspraken 2022-2023

Jongste kleuters

Oudste kleuters

1A

1B

1C

Tweede leerjaar

Derde leerjaar

Zesde leerjaar

CLB

Voor leerlingen

Voor ouders